Biblioteka Miejska w Suszu ma ogromną przyjemność przedstawić Państwu elektroniczne wydanie książki: Susz to My - historia lokalna, pisana fotografiami Mieszkańców.

 

Niniejszą publikację zrealizowano ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO – Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Pomysłodawczynią wydania tego albumu jest Pani Mariola Lendzion.Publikację zrealizowano w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – historia Susza pisana fotografiami Mieszkańców”. Projekt realizuje grupa nieformalna w składzie: Agata Masny, Marta Romanowska, Kamila Suska. Grupie tej osobowości prawnej udzieliło suskie Stowarzyszenie „Trzecia Młodość”. Główny partner projektu – Biblioteka Miejskaw Suszu.

 

Redaktor naczelny: Cezary Oracki

Zespół redakcyjny: Agata Masny, Marta Romanowska, Kamila Suska

Zbiór materiałów: Mariola Lendzion

Skład, opracowanie graficzne: Patrycja Szymańska

Copyright © Biblioteka Miejska w Suszu

 

WERSJA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKI:

> KLIKNIJ TUTAJ <