Biblioteka Miejska w Suszu jest samorządową instytucją kultury i służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informatycznych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Biblioteka prowadzi rejestry związane z działalnością merytoryczną (Ewidencja czytelników, Ewidencja zbiorów - Księgi inwentarzowe), oraz z działalnością administracyjną (Księgi inwentarzowe środków trwałych).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 kwiecień 2021 08:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 kwiecień 2021 09:01 Administrator