Biblioteka Publiczna w Suszu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o finansach publicznych.
Podstawę działalności stanowi roczny plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan przychodów i kosztów oraz plan remontów i konserwacji placówek bibliotecznych.


Przychodami Biblioteki są:
1. dotacje podmiotowe organizatorów,
2. dotacje celowe organizatorów oraz z budżetu państwa,
3. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.


Biblioteka Publiczna w Suszu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z pozyskanych przychodów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 kwiecień 2021 09:13 Administrator