Ustawa o rachunkowości

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14 kwiecień 2021 08:39 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 kwiecień 2021 09:47 Administrator