Biblioteka Miejska w Suszu zaprasza Panie do udziały w projekcie "Siła jest Kobietą". w ramach projektu odbędzie się szereg spotkań oraz zajęć praktycznych.

 

Pierwsze ze spotkań odbędzie się 12 grudnia o godzinie 16:00. "Sposoby rozpoznawania, zapobiegania oraz radzenia sobie z przemocą." to temat, na który dyskutować będzie z psychologiem.

 

 

W RAMACH PROJEKTU ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

- konsultacje z psychologiem

- konsultacja z prawnikiem

- praktyczne zajęcia z udzielania 

  pierwszej pomocy

- zajęcia samoobrony

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

grudzień 2022

 

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW GKRPA