Tegoroczne obchody ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek organizowaliśmy   dla naszych najmłodszych  czytelników dwa razy – najpierw w pierwszy weekend października, a potem – 7. dnia tego miesiąca. Podział na dwa terminy spowodowany był dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy coraz liczniej uczestniczą w imprezach własnych Biblioteki Miejskiej w Suszu. A tych jest coraz więcej.

 

Pracujemy intensywnie od początku roku i staramy się  oprócz dobrej realizacji swoich podstawowych zadań -   oferować  mieszkańcom Gminy Susz kilka innowacji i udogodnień.  Standardowo jest to dostęp do stale aktualizowanego księgozbioru, ale również  całodobowe formy wypożyczeń i zwrotów książek (książkomat i wrzutnia) oraz trwające cały rok, akcje zakupu konkretnych tytułów książek, wskazanych przez naszych Czytelników.

Nie bez dumy, przyznajemy, że jesteśmy wojewódzkim liderem pod względem liczby czytelników korzystających z dostępu do książek w wersji elektronicznej czyli Legimi i EmpikGo. Udało się nam również pozyskać  zewnętrzne środki i wsparcie lokalnych sponsorów do organizacji m.in. lekcji języka polskiego dla Ukraińców oraz warsztatów 3D dla dzieci.

 Aktywnie działamy również w zakresie nowoczesnych form promocji czytelnictwa. Oprócz dostępu do internetowych platform Legimi oraz Empik Go, oferujemy także wypożyczenie elektronicznych czytników książek oraz możliwość prenumeraty on-line. Wszystkie te oferty są dla mieszkańców oczywiście bezpłatne.

Udało się nam również zorganizować w pierwszym półroczu 2022r. spotkania autorskie (w tym roku suskie dzieci i ich rodzice mieli okazję do rozmowy z terapeutą uzależnień, specjalistą w dziedzinie nowoczesnych technologii i cyber zagrożeń - Krzysztofem Piersą),nawiązać  aktywną współpracę z wieloma innymi instytucjami z Susza (m.in. WTZ, Szkołą Podstawową, Przedszkolem, itp.), a także spoza naszego miasta (np. warsztaty on-line Olsztyńskiego Teatru Lalek), a także wesprzeć imprezy, ważne dla lokalnej społeczności (np. zawodów triathlonowych).

 Już wiosną tego roku rozpoczął się lektorat języka polskiego dla Ukraińców, który potrwa do listopada br., a w wakacje dwukrotnie zorganizowaliśmy  w swojej czytelni tygodniowe zajęcia z warsztatami z druku 3D dla dzieci, realizowanymi we współpracy z Edu3Dkacja Iława.

Podejmowanie przez nas kolejnych projektów możliwe jest dzięki aktywnemu poszukiwaniu środków zewnętrznych. Tylko na zakup książek z Biblioteki Narodowej do nasze biblioteki  popłynęło ponad 13 tys. zł. Do tej kwoty dodać należy dwa skuteczne wnioski do programu „Działaj lokalnie” (w sumie 12 tys. zł) oraz udane negocjacje z suskimi firmami i instytucjami (Bankiem Spółdzielczym i naszym Nadleśnictwem). Łącznie, wraz z 5 tys. zł, które trafiło do biblioteki z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota dodatkowych środków przekroczyła 32 tys. zł.

Nie zapominajmy, że formuła naszego działania oparta jest na szerokiej współpracy z każdym, komu na sercu leży dobro naszej biblioteki, Czytelników  i mieszkańców Gminy Susz.  Dzięki takiemu podejściu udało się nam stworzyć liczne grono instytucji, firm i osób - przyjaciół suskiej biblioteki. To oni  wspierają nas swoimi finansami, ale również - swoją wiedzą, doświadczeniem i różnorodnymi umiejętnościami.